gömrük yoxlama aktı

Gömrük yoxlamasının keçirilməsi və onun nəticələrinə dair məlumatları əks etdirən sənəd

gömrük tapşırığı
göndərən gömrük orqanı