GÜL-ÇİÇƏK

top. Gül və çiçəklər.
Yaz kimi qoynunu açsın gələcək; Yollara gül-çiçək saçsın gələcək! M.Müşfiq.

GÜL
GÜL-ÇİÇƏKLİ

Значение слова в других словарях