GÜNDÜZ

Qədim mənbələrdə bu kəlmənin gündün variantı da qeydə alınıb. Aydın qə­libi üzrə (aydan, yəni “ay işığı”), gündün (gündan, yəni “gün işığı”) sözü yaranıb. Elə gündüz özü də “gün işığı” deməkdir (ulduz qəlibi üzrə əmələ gəlib). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜNDƏM
GÜNEY

Digər lüğətlərdə