GÜNEY

Türk dillərində ey sözünün əsas mənası “tərəf” demək olub. Qabaq tərəf ye­rinə, iləy (müqayisə et: iləri, yəni irəli) işlədilib. Deməli, güney “gün düşən tərəf”, daldey –“dal tərəf” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜNDÜZ
GÜNƏMUZD

Значение слова в других словарях