GÜZƏŞT

Farsca qozəştən, yəni keçmək (əsası: qozər) feili ilə bağlıdır. Başqa bir qozəştən isə (əsası: qozar) “qoymaq” deməkdir (müq.et: bina-güzar-lıq). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜZƏRAN
GÜZGÜ

Digər lüğətlərdə