GƏŞT ELƏMƏK

Gəşt fars sözüdür, “gəzmə”, “seyr” mənalarını əks etdirir. Poeziyada çox işlədilib: Hərdəm-hərdəm gəşt edir bu yerlərə, / Aşiqi salmasın yaman hallara. (M.Cümə) Gəştgərdiş qohum sözlərdir. Gedişat kəlməsi də gərdişat sözünün təhrifidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏRNƏŞMƏK
GƏTİRMƏK