gəmi manifesti

Konosamentlərin toplusunu əks etdirən və gömrük orqanına təqdim olunan yük nəqliyyat sənədi

gəmi heyətinin siyahısı
gəmi sahibi