gəminin tutumu

Gəmilərin ölçülməsinə dair beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq gəminin müəyyən edilən ümumi tutumu

gəmi sahibi
gənc ailə