GƏNCİNƏCƏMAL

f. və ə. «xəzinə üzlü» m. gözəl, göyçək.

GƏNCİNƏ
GƏNCİNƏGÜŞA