GƏRDİŞ

Farsca qeştən (fırlanmaq) feili ilə qohumdur. Qrammatik əsası gərd sözüdür, -iş şəkilçisi isə sifariş, saziş sözlərindəkinin eynidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏRDƏK
GƏRMƏ

Digər lüğətlərdə