GƏZMƏK

GƏZMƏK I f. Seyr etmək, dolanmaq. Əlbəttə, bütün dünyanı gəzmək, görmək yaxşıdır (B.Bayramov).

GƏZMƏK II f. Axtarmaq. Onu jandarmalar gəzir dörd dövrə (S.Vurğun).

GƏZ
GİRİŞ

Значение слова в других словарях