GÖRKLÜ

gözəl, qəşəng görünüşlü, görkəmli.
GÖRKƏR
GÖVHƏRİ

Digər lüğətlərdə