GÖYTÜRK

azad, sərbəst, müstəqil türk.
GÖYTƏKİN
GÖYÜŞ

Digər lüğətlərdə