G

Azərbaycan əlifbasının doqquzuncu hərfi. bax ge.
FÜZUN
GAH₁

Digər lüğətlərdə