G

f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 26-cı hərfi.

FÜZUNİ
GAF

Digər lüğətlərdə