G

G, g

n (pl G’s, g’s) 1. ingilis əlifbasının 7-ci hərfi; 2. mus. sol (diatomik qammanın beşinci notu)

FYLFOT
G-MAN

Digər lüğətlərdə