GAB

n d.d. 1. cəfəngiyyat, boşboğazlıq, boş danışıq / söhbət; Stop your gab! Yum ağzını!; 2. naqqallıq, çərənçilik

G-SUIT
GABBLE