GABBLE

gabble1

n 1. mırtıldama, donquldanma, burnunun altında danışma; 2. qaqqıldama (qaz haq.)

gabble2

v 1. mırtıldamaq, donquldanmaq, burnunun altında danışmaq; 2. qaqqıldamaq (qaz haq.)

GAB
GABBY