GABLE

adj qoşaçatılı, iki tərəfə maili (dam haq.); a ~ roof iki tərəfə maili dam

GABBY
GABY