GAF

f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı.

G
GAH

Digər lüğətlərdə