GAFFE

n səhv, səhv iş, diqqətsizlik, səhv addım

GAFF
GAG