GAG

gag1

n tib. 1. ağızgenişləndirən (diş həkiminin ağızı açıq saxlamaq üçün istifadə etdiyi alət); 2. zarafat; 3. yalan, uydurma

GAFFE
GAGA