GAGA

adj sl sarsaq, səfeh, yelbeyin, qanmaz; to go ~ səfehləmək, axmaqlamaq, gicləmək

GAG
GAGE

Digər lüğətlərdə