GAGGLE

n 1. dəstə, qatar (qaz, durna və s. haq.); 2. qaz qaqqıltısı; 3. çərənçi qız / zənən / arvad yığnağı

GAGE
GAIETY