GAHBİR

zərf Hərdən, bəzən, arabir, gahdanbir.
İnsaf üçün bunu da lazımdır demək ki, əcnəbilərin içində bu da gahbir ittifaq düşür ki, bir kişi hətta övrətinə məhəbbəti ola-ola bir özgə övrətə yavuq düşür. C.Məmmədquluzadə.

GAHBAGAH
GAHDAN

Digər lüğətlərdə