GAHDAN

zərf Bəzən, hərdən, arabir.
Başına döndüyüm alagöz Pəri; Gahdan ağla, gahdan yada sal məni. Aşıq Abbas.
Gahdan çiskin tökər, gah duman eylər; Gah gəlibgedəni peşiman eylər; Gahdan qeyzə gələr, nahaq qan eylər… Aşıq Ələsgər.

GAHBİR
GAHDANBİR

Digər lüğətlərdə