GAHGİR₁

sif. Yerişini tez-tez dəyişən, sabit yerişi olmayan. Gahgir at.
GAHDANBİR
GAHGİR₂

Digər lüğətlərdə