GAHGİR

(Yardımlı)
hərdənbir, arabir. – Gahgir gedey baxey
GAHAL
GAHKİR

Digər lüğətlərdə