GAHGİRLƏNMƏK, GAHGİRLƏŞMƏK

заартачиться
GAHGİR
GAHGİRLİK