GAHGİRLİK

норов, норовистость
GAHGİRLƏNMƏK, GAHGİRLƏŞMƏK
GAHLI

Digər lüğətlərdə