GAIETY

n 1. şadlıq, dilxoşluq, nəşə, şənlik; 2. şuxluq, şux görünüş; 3. pl şənlik mərasimi, şənlik, əyləncə

GAGGLE
GAIN