GALE

n fırtına, tufan, boran, 7-10 bal gücündə külək; stiff / hard ~ güclü külək / tufan, strong ~ güclü fırtına; a ~ of laughter qəhqəhə səsi, ~ warning dən. fırtına xəbərdarlığı

GALAXY
GALL