GALLANT

adj 1. cəsur, fədakar, qəhrəman; a ~ soldier cəsur əsgər; 2. gözəl, qəşəng; 3. nəcib, diqqətli; 4. məhəbbət; a ~ adventure eşq / məhəbbət macərası

GALL-PIPE
GALLANTRY