GALLIVANT

v 1. veyllənmək, avara-avara gəzmək; 2. eşqbazlıq etmək, mazaqlaşmaq, hənəkləşmək, dilxoşluq etmək; qır vermək, naz etmək, əzilib-büzülmək (qadın haq.)

GALLIC
GALLON