GALLON

n qallon (İngiltərədə və ABŞ-da dura və axıcı şeylər üçün 4,5 litrə bərabər ölçü vahidi)

GALLIVANT
GALLOP