GALLOP

gallop1

n dördayaq / dördnala çapma (at haq.); at full ~ var gücü ilə çaparaq; at the snail’s ~ tısbağa addımı ilə / ağır addımla yerimə

gallop2

v 1. dördnala çapmaq, dördnala sürmək (atı); to ~ a horse to death atı çaparaq bağrını çatlatmaq; 2. sürətlə irəliləmək; 3. sürətlə / cəld iş görmək / oxumaq / danışmaq; to ~ through one’s work işini tez qurtarmaq

GALLON
GALLOPER