GALLOWS-BIRD

n d.d. yaramaz, əclaf, dar ağacından asılmağa layiq adam

GALLOWS
GALORE