GALLOWS

gallows1

n pl 1. dar ağacı; 2. edam, ölüm cəzası; to come to the ~ edam olunmaq; to send smb. to the ~ bir kəsi edam olunmaqla ölümə məhkum etmək; to ripe for the ~ edama layiq olmaq;

◊ to cheat the ~ öz əcəli ilə ölmək (canı haq.)

gallows2

adj edama layiq, cinayətkar; əxlaqsız; ~ look / air cani Sifəti, cani görünüşü / görkəmi

GALLOPER
GALLOWS-BIRD