GAP

is. köhn. Söhbət, danışıq.
[Kətxuda:] Ay oğul, gapınızın ucundan-qulağından eşitdim. M.Hüseyn.

□ Gap etmək – söhbət etmək, danışmaq.
[Zalxa:] Salaməleyk, Bayram! Kimlə gap edirsən? M.F.Axundzadə.

Синонимы

  • GAP gap bax söhbət 1
GAHLI
GAPLAMAQ

Значение слова в других словарях