GAPE

gape1

n 1. əsnəmə; 2. təəccüblü baxış / nəzər; 3. : the ~s toyuq xəstəliyi (əsnəmə tutmasından quşların ölməsi)

gape2

v 1. əsnəmək; 2. ağzı açıq qalmaq, təəccüblənmək; to stand gaping heyranlıqla baxmaq, ağzı açıq qalmaq; 3. to ~ after / for ehtirasla istəmək; dəlicəsinə həsrətində olmaq

GAP
GAPE-SEED