GAVİYAN

f. Sasanilərin ağacın ucunda öküz başı olan bayrağı.

GAVÇÖHR
GAVMAHİ