GAVMAHİ

f. 1) Yer kürəsini iki buynuzu üstündə saxlayan və balığın belində duran əfsanəvi öküz və balıq; 2) m. yerin ən dərin qatı.

GAVİYAN
GAVMIŞ