GAVUR

is. [ ər. ]
1. Müsəlmanların islam dininə ibadət etməyənlərə verdiyi ad.
Gavurun tənbəli – keşiş, müsəlmanın tənbəli – dərviş. ( Ata. sözü ).
[Qədir:] Gavur öldürdüyüm üçün rəisin hörmətinə, xələtinə nail olacağam. Mir Cəlal.

// Söyüş məqamında işlədilir.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GAVUR gavur bax kafir
GAVALILIQ
GAVURLUQ

Digər lüğətlərdə