GAVUR

f. 1) Allahın birliyinə inanmayan; kafir; 2) müsəlman olmayan; qeyri-müsəlman.

GAVSƏR
GEYSU

Digər lüğətlərdə