GAVURLUQ

is. Müsəlman dininə inanmama; dinsizlik, kafirlik.
GAVUR
GE

Digər lüğətlərdə