GE

“G” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.
GAVURLUQ
GEC

Digər lüğətlərdə