GECƏKİ

прил. йифен, йифиз хьайи (мес. ихтилат).
GECƏKƏSDİ
GECƏKORLUQ,

Digər lüğətlərdə