gecəli-gündüzlü

gecəli-gündüzlü
gecələtmək
gecəlik

Digər lüğətlərdə