GECƏLİ-GÜNDÜZLÜ

s. bax gecə-gündüz

GECƏLƏMƏK
GECƏLİK

Digər lüğətlərdə