GECƏ-GÜNDÜZ

(Borçalı)
bax gejəgündüz II
GAZAL
GECƏB

Digər lüğətlərdə